GDPR

I henhold til art. 13 stk. 1-2 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27.04.2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR) (EU Tidende L 119, side 1), – herefter benævnt GDPR – oplyses hermed, at:

Den dataansvarlige for dine personlige oplysninger er Akomex Sp. z o.o. med hjemsted i Starogard Gdański på adressen ulica Jabłowska 71. Dine personlige oplysninger behandles med henblik på at etablere kontakt i informationsøjemed i forbindelse med firmaets aktivitet.

Du har ret til:

 • adgang til oplysninger om dig og til modtagelse af en kopi heraf;
 • berigtigelse (rettelse) af oplysninger om dig;
 • sletning af oplysninger om dig og begrænsning af behandling heraf;
 • at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger;
 • overdragelse af oplysninger;
 • at indgive klage til tilsynsførende organ.

Du har ret til:

 • at tilbagetrække samtykket til behandling af personlige oplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling af personlige oplysninger, der fandt sted på grundlag af dit samtykke før tilbagekaldelsen;
 • at kræve, at den dataansvarlige sletter dine personlige oplysninger i tilfælde af opsigelse af ansættelseskontrakten – ifølge reglerne omhandlet i art. 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 • Opbevaringsperioden udløber pr. datoen for tilbagetrækning af samtykket til behandling af personlige oplysninger.
 • Din angivelse af personlige oplysninger er frivillig, men nødvendig for at vi kan kontakte dig.
 • Dine personlige oplysninger behandles med henblik på at etablere eller opretholde forretningsforbindelser mellem dig og selskabet AKOMEX Sp z. o.o. og forsendelse af kommercielle meddelelser.
 • Lovhjemlen for behandling af dine personlige oplysninger er art. 6 stk. 1 lit. a), b) eller f) i GDPR.

Kontakt vedrørende Politik for Beskyttelse af Personlige Oplysninger og Privatlivspolitik: 

Zapisz się do naszego newslettera
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.